Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat een massage/behandeling voor zowel cliënt als behandelaar prettig verloopt, heeft Massagepraktijk Hilde de volgende algemene voorwaarden opgesteld. Hierdoor is het voor beide partijen duidelijk wat er mag worden verwacht. Wanneer u een behandeling boekt geeft u daarmee aan dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.


Bij het maken van een afspraak wordt voor onze administratie het adres, telefoonnummer en e-mailadres van cliënt gevraagd.


Voor aanvang van een eerste massage/behandeling wordt een kort intakegesprek gehouden met cliënt. In dit gesprek dient cliënt aan te geven of hij/zij ergens last van heeft en/of Massagepraktijk Hilde ergens rekening mee moet houden m.b.t. clients gezondheid, medisch of psychisch verleden of andere zaken die van belang zouden kunnen zijn (zoals bijv. medicijngebruik). Voor de juistheid van deze (medische) informatie tijdens dit gesprek is cliënt zelf verantwoordelijk.

Cliënt is zelf verantwoordelijk om wijzigingen voor de behandeling door te geven.

Massage bij een bepaalde ziekte kan eventueel wel, maar dan alleen met toestemming van de behandelend arts, therapeut en/of specialist. Cliënt raadpleegt zelf de behandelaar. Cliënt leest voor het maken van een afspraak de contra-indicaties door.

Bij twijfel kan Massagepraktijk Hilde afzien van een massage/behandeling en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn daarna mogelijk na toestemming van uw arts. Massagepraktijk Hilde stelt namelijk geen medische diagnoses.

Massagepraktijk Hilde is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Massagepraktijk Hilde behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

Persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt.

Alles wat er tijdens een massage wordt besproken, is in onderling vertrouwen en zal niet aan derden worden doorgegeven.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken korter dan 24 uur van tevoren worden in rekening gebracht.

Betaling kan contant of via directe overboeking (via de mobiele telefoon) en dient direct na de massage/behandeling te worden voldaan.

In geval van overmacht behoudt massagepraktijk Hilde zich te allen tijde het recht om de afgesproken massage/behandeling te annuleren en op te schorten naar een later tijdstip, één en ander in onderling overleg met de cliënt.

Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Ook zijn ze niet inwisselbaar voor contant geld.

Massagepraktijk Hilde behoudt zich het recht de tarieven voor massages/behandelingen op ieder moment te wijzigen.

Massagepraktijk Hilde is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Massagepraktijk Hilde verzorgt geen erotische massages.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart u Massagepraktijk Hilde niet aansprakelijk te stellen voor enige schade aan het lichaam, in welk opzicht dan ook, als gevolg van een uitgevoerde massage/behandeling.